VÅRT TILBUD

Senter mot incest og seksuelle overgrep er et gratis tilbud, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med oss. Vi gir et tilbud til deg som er over 16 år. Vi har taushetsplikt, men uavhengig av denne har vi avvergings- og opplysningsplikt dersom det er fare for liv og helse.

Senteret arbeider etter ideologien “hjelp til selvhjelp”. Selvhjelp er å ta tak i egne evner, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for eget liv og selv styre det i den retningen en ønsker. Selvhjelp er en jobb du gjør for deg selv, men du trenger andre menneske for å få det til. Målet er å oppnå en bedre hverdag.

Tilbudene ved senter mot incest og seksuelle overgrep er varierte og vi tilbyr blant annet:

  • Enesamtaler
  • Parsamtaler
  • Nettverkssamtaler
  • Telefonsamtaler
  • Innomstikk
  • Ulike grupper etter behov
  • Temakvelder
  • Kurs
  • Aktiviteter