VÅRT TILBUD

Senter mot incest og seksuelle overgrep er et gratis tilbud, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med oss. Vi gir et tilbud til deg som er over 16 år. Vi har taushetsplikt, men uavhengig av denne har vi avvergings- og opplysningsplikt dersom det er fare for liv og helse.

Senteret arbeider etter ideologien “hjelp til selvhjelp”. Selvhjelp er å ta tak i egne evner, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for eget liv og selv styre det i den retningen en ønsker. Selvhjelp er en jobb du gjør for deg selv, men du trenger andre menneske for å få det til. Målet er å oppnå en bedre hverdag.

Tilbudene ved senter mot incest og seksuelle overgrep er varierte og vi tilbyr nå blant annet:

 • Enesamtaler
 • Parsamtaler
 • Nettverkssamtaler
 • Telefonsamtaler
 • Innomstikk
 • Gruppe for utsatte menn
 • Gruppe for utsatte under 30 år
 • Treningsgruppe (kommer våren 2019)
 • Temakvelder
 • Turdag en gang per måned
 • Felleslunsj hver første torsdag i måneden
 • Kurs
 • Aktiviteter

Se aktivitetskalenderen for tid og sted.