UNDERVISNING

Undervisning og  foredragsvirksomhet

En viktig oppgave for senteret er å formidle kunnskap om incest og seksuelle overgrep ut til samfunnet. Vi møter de utsatte og får derfor en unik kunnskapsbase som er viktig å videreformidle. Vi tror at kunnskap om overgrepsproblematikken er med på å endre holdninger, forebygge og gi økt trygghet på å handle. Vårt tilbud er gratis!

Vi som jobber på senteret blir ofte spurt om å holde undervisning og foredrag i ulike fora. Ta kontakt på 74 05 20 30 eller smiso@smi.nt.no ved behov for våre tilbud. Vi tilpasser undervisning og foredrag ut fra hva dere ønsker.

Tilbud om undervisning til elever.

Tilbud om undervisning til fagpersoner.