TIL FAGPERSONER

Mange yrkesgrupper, arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner ønsker mer informasjon og kunnskap om incest og seksuelle overgrep.

Vi tilbyr undervisning til fagpersoner. Både til de som arbeider med barn og de som arbeider med voksne. Vi tilpasser undervisningsopplegget til den aktuelle forespørselen.

Barn 

Vi vet at 1 av 8 barn opplever overgrep før fylte 18 år. Våre undersøkelser sier at 70 % av dem opplever første overgrep før fylte 12 år. Voksne som møter barn har et særlig ansvar for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep.

Vår undervisning har fokus på økt kunnskap om barns seksuelle utvikling, seksuelle overgrep, tegn, handlingskompetanse ved bekymring/avdekking og samtaler med barn.

Voksne

Mange overgrepsutsatte har på ett eller annet tidspunkt i løpet av livet behov for hjelp og støtte fra det offentlige hjelpeapparatet. Vår undervisning har fokus på voksne som har opplevd seksuelle overgrep og deres utfordringer.