TIL ELEVER

Statistisk sett vil hver 5. jente og hver 10. gutt oppleve en form for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Vi mener at kunnskap om seksuelle overgrep og handlingskompetanse kan bidra til å forebygge og avdekke overgrep.

1 av 3 overgrep mot barn og unge blir begått av andre barn og unge. Vi mener kunnskap om egne og andres grenser, om lovverkets grenser og konsekvenser kan forebygge seksuelle overgrep.

Ungdomsskolen

SMISO Nord-Trøndelag tilbyr gratis undervisning til elever ved ungdomsskolen, primært 9. trinn. Fokuset i undervisningen er:

  • Seksualitet
  • Kommunikasjon
  • Grenser og samtykke
  • Seksuelle overgrep
  • Handlingskompetanse

Videregående skole

Vi tilbyr gratis undervisning til videregående skole tilpasset de ulike studieretningene. I tillegg deltar vi på russens trafikkdag sammen med Trygg Trafikk.

Høgskole og universitet

Vi tilbyr gratis undervisning tilpasset de ulike studieretningene ved høgskole og universitet.