REAKSJONER ETTER SEKSUELLE OVERGREP

Reaksjoner etter seksuelle overgrep

Noen lurer på om det som skjedde var deres skyld. Noen kan oppleve å bli veldig flau ved tanke på det som har skjedd. Noen er skvetten og redd. Noen har vanskeligheter med å konsentrere seg om små eller store gjøremål.

Reaksjoner på seksuelle overgrep kan være mange og forskjellige. Dette er normale reaksjoner som oppstår fordi man har blitt utsatt for et traume. De kan dukke opp med en gang, eller etter en stund, eller til og med flere år etter at overgrepet/overgrepene har funnet sted. Det er viktig å huske at det finnes ikke riktige eller gale reaksjoner, og både type reaksjon og intensitet på reaksjonene kan variere fra person til person. Det er ikke slik at alle vil ha disse reaksjonene og noen vil kunne ha reaksjoner som ikke er nevnt her.

·         Følelse av å være skitten, ekkel og ødelagt

·         Angst, depresjon og andre psykiske problemer

·         Selvbebreidelse, tristhet og mistro

·         Skyld og skamfølelse

·         Følelse av ensomhet, uro, rastløshet, nummenhet

·         Negativt selvbilde

·         Vansker med å stole på andre

·         Vansker med nærhet til andre

·         Vansker med konsentrasjon og hukommelse

·         Fysiske plager som muskelsmerter, hodepine, magevondt og underlivsplager

·         Selvskading og selvmordstanker

·         Søvnproblemer

·         Vanskeligheter på skolen/jobben

·         Problemer med ulike rusmidler

·         Problemer med å sette grenser

·         Stort kontrollbehov

·         Problemer med mat / spiseforstyrrelse

·         Vanskelig forhold til egen kropp og seksualitet

Søk hjelp og støtte hos fastlege, SMISO eller andre hvis noen av disse/eller andre reaksjoner påvirker livet ditt i så stor grad at det er vanskelig å håndtere dem på egen hånd.