PÅRØRENDE

Er du bekymret eller kjenner du noen eller som er utsatt for seksuelle overgrep?

Sosial og helsedirektoratet viser til at 10 – 20 % av den kvinnelige befolkningen, og 5 – 10 % av den mannlige befolkning i vesten har blitt utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. NKVTS (2014) viser til at 1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn opplever seksuelle overgrep eller seksuelle krenkelser i løpet av livet.

Det vil derfor ikke være uvanlig at en kjenner personer, eller vet om personer som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det er ikke alltid så enkelt å stå på sidelinjen når noen en kjenner og kanskje er glad i har det vanskelig.

Vi som jobber ved senteret har erfaring i møte med barn, ungdom og voksne utsatte og deres pårørende. Vi vet at pårørende har ulike behov når de tar kontakt. Noen tar kontakt ved mistanke og har behov for å diskutere dette med noen som har kunnskap om seksuelle overgrep. Andre tar kontakt når overgrep er avdekket.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss og vi kan gi råd og veiledning. Man kan gjerne være anonym om du ønsker det.

Her er andre instanser hvor du også kan søke råd og hjelp:

  • Politi
  • Barneverntjenesten
  • Barnehusene
  • Fastlege
  • Helsesøster
  • Lærere/rådgivere
  • Advokat