OM OSS

Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Nord-Trøndelag er en privat stiftelse som ble etablert i 1992. Vi er medlem i fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) og har nært samarbeid med RVTS Midt.

Levanger kommune er senterets vertskommune, og senteret mottar økonomisk støtte fra nesten samtlige kommuner i Nord-Trøndelag.
I tillegg mottar senteret støtte fra Trøndelag fylkeskommune, Helse Midt-Norge og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.