INFORMASJON

Klikk på dropdown-menyen og du finner mer info om

• definisjoner på seksuell overgrep, incest og voldtekt

• hva gjør du ved mistanke?

• Informasjon om noen nylig har opplevd overgrep

• Reaksjoner etter seksuelle overgrep