FAGPERSON

SMISO Nord-Trøndelag er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Vi er en privat stiftelse som finansieres gjennom lokale midler fra kommuner nord i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Helse Midt-Norge og statlige midler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

SMISO Nord-Trøndelag skal aktivt arbeide forebyggende og helsefremmende ved å formidle informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep til samarbeidspartnere, skoler og andre instanser. Senteret tilbyr også råd og veiledning til fagpersonell i alle kommuner nord i Trøndelag

Flere av senterets brukere har kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. SMISO er et supplement til dette, og er samarbeidspartner i enkeltsaker.

Vi bistår gjerne med informasjon og rådgivning per telefon eller ved å delta i møter, veiledning og undervisning. Trykk her for mer informasjon om vårt undervisningstilbud og vår foredragsvirksomhet.