DEFINISJONER

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep innebærer å bli tvunget eller presset til å gjøre noe seksuelt mot din vilje, eller du er bevisstløs eller ute av stand til å samtykke. Det er også et seksuelt overgrep om noen over den seksuelle lavalderen gjør noe seksuelt med barn og unge under 16 år, selv om barnet ikke føler seg tvunget, lurt eller presset. Alle kan utsettes for seksuelle overgrep, både voksne og barn.

Seksuelle overgrep er en alvorlig kriminell handling som er straffbar i Norge. Seksuelle overgrep er også en alvorlig krenkelse av ens personlige integritet, frihet og grenser.

lovverket skilles det mellom seksuell krenkende atferd, seksuell handling og seksuell omgang.

  • Seksuell krenkende atferd kan være blotting, visning av pornografi eller «grisesnakk» og annet. Deling av bilder og filmer med nakenhet eller seksuelt innhold, av deg selv eller andre uten samtykke, er også en seksuell krenkende atferd.
  • Seksuell handling innebærer fysisk kontakt. Beføling av egne eller andres intime kroppsdeler, som bryster og kjønnsorgan, enten ved fysisk tilstedeværelse eller på nett.
  • Seksuell omgang innebærer fysisk kontakt og innføring av fingre, gjenstander eller kjønnsorgan oralt, vaginalt eller analt. Enten ved fysisk tilstedeværelse eller på nett.

Incest og seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep mellom nære familiemedlemmer, eller mellom en voksen i en foreldrerolle og et barn.

Voldtekt

  • Skaffe seg seksuell omgang med vold eller truende atferd, eller på samme måte få noen til å ha seksuell omgang med noen andre.
  • Å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen.