ANSATTE

Vi som jobber ved senteret har ulik utdanning og erfaringsbakgrunn.

Hjelpepleier, barnevernspedagog, politi, sosionom, master i psykisk helsearbeid, psykologi grunnfag, videreutdanninger i bl.a. psykiatri, sexologi, geriatri, veiledningspedagogikk, barne- og ungdomskunnskap .

Veronica Moan Myran
Daglig leder
veronica.moan.myran@smi.nt.no

Yngve Bolle
Faglig veileder
yngve.bolle@smi.nt.no

Tor Burmo
Faglig veileder
tor.burmo@smi.nt.no

Mona Falch Moen
Faglig veileder
mona.falch.moen@smi.nt.no

Merete Richardsen
Faglig veileder
merete.richardsen@smi.nt.no