SMISO NT

Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Nord-Trøndelag gir tilbud til alle kommuner nord i Trøndelag, og ligger i Levanger kommune som også er vår vertskommune.

Vi gir tilbud om samtale, råd og veiledning til personer over 16 år som har opplevd seksuelle overgrep. Vi erstatter ikke det offentlige hjelpeapparatet, men er et supplement til dette.

Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning for å komme hit. Du kan være anonym ved kontakt med senteret. Våre tilbud er gratis, og både ansatte og brukere har taushetsplikt.

Pårørende, hjelpeapparat og samarbeidspartnere kan også henvende seg til oss. SMISO har også som oppgave å spre informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *