Powered by CuteNews
 

HJELP VED OVERGREP


Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep - FMSO
Paraplyorganisasjonen til alle støttesentre i landet.
Her kan du finne informasjon om sentrene, artikler m.m.

LMSO
Landsforeningen for seksuelt misbrukte

Dixi
Landsforeningen for voldtatte. Artikler, info om møter, Dixi-grupper mm.

Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag
http://www.levanger.kommune.no/overgrepsmottaket

utsattmann.no
Nettside for menn utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten

Ssmm.no
Senter for seksuelt misbrukte menn –I Oslo

Statensbarnehus.no
Et tilbud til barn og unge som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep der det foreligger en politianmeldelse. Også et tilbud for voksne med en psykisk utviklingshemming. Gir råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.

Tips.kripos.no
Tipsmottak og informasjon vedrørende seksuell utnytting av barn

Politi.no

Smiso Tromsø

Smiso Trondheim

Smiso Nordland

Smiso Møre og Romsdal

Smiso Hordaland
Powered by CuteNews