Powered by CuteNews
 

MULIGE SENSKADER


Reaksjoner på incest og seksuelle overgrep kan være mange og forskjellige. Dette er normale reaksjoner som oppstår fordi man har blitt utsatt for et traume. De kan dukke opp med en gang, eller etter en stund, eller til og med flere år etter at overgrepet/overgrepene har funnet sted. Det er viktig å huske at det ikke er slik at alle vil ha disse senvirkningene, og noen vil kunne ha senvirkninger som ikke er nevnt her.

Noen av senvirkningene kan være:
• Skyld og skamfølelse
• Vansker med å stole på andre, relasjonsproblemer
• Vansker med nærhet
• Fysiske plager som f.eks. muskelsmerter, hodepine, magevondt og underlivsplager
• Angst, depresjon og andre psykiske problemer
• Selvskading og selvmordstanker
• Søvnproblemer
• Vanskeligheter på skolen/jobben
• Problemer med ulike rusmidler
• Vansker med grensesetting
• Stort kontrollbehov
• Spiseforstyrrelse
• Vanskelig forhold til egen kropp, nærhet og seksualitet

Søk hjelp og støtte hvis noen av disse/eller andre senvirkninger påvirker livet ditt i så stor grad at det er vanskelig å håndtere dem på egen hånd.
Powered by CuteNews