Powered by CuteNews
 

HVA GJØR DU VED VOLDTEKT?


Det er viktig at du ikke går alene med alle de negative tankene. Finn noen du stoler på og som du kan snakke med, og søk hjelp!

I Nord-Trøndelag er overgrepsmottaket lagt til mottaket ved Sykehuset Levanger. Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt, og du kan selv bestemme om du vil ta i mot deler eller hele tilbudet til overgrepsmottaket.
Overgrepsmottaket i Levanger

Du kan også ta kontakt med politi, senter mot incest og seksuelle overgrep, helsesøster, krisesenter, lærer, familie, venner eller andre du stoler på.
Voldtekt er aldri din skyld!

Det er helt normalt å reagere med f.eks. angst og frykt, og for flere kan dette komme en tid etter selve voldtekten. Mennesker reagerer på ulike måter, og dette gir ulike utslag hos hver enkelt. Det er aldri for sent å søke hjelp for å jobbe med reaksjonene du har hatt etter en voldtekt.
Powered by CuteNews