Powered by CuteNews
 

DEFINISJON VOLDTEKT


I lov om straff (§ 291) defineres voldtekt som
a) seksuell omgang ved vold eller truende atferd
b) seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen eller
c) at man ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv.

(For definisjon av seksuell omgang, se «definisjon seksuelle overgrep»)

Videre står det i loven (§ 292) at det er straffbart dersom voldtekten omfattet:
a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning
b) innføring av penis i fornærmedes munn
c) fremkalling av tilstand som nevnt i § 291 b) for å oppnå seksuell omgang.
Powered by CuteNews