Powered by CuteNews
 

DEFINISJON SEKSUELLE OVERGREP


Når barn og unge trekkes inn i seksuelle handlinger som de ikke er modne for, samtykker til eller forstår, regnes det som seksuelle overgrep. Barnets integritet blir krenket når den seksuelle handlingen baserer seg på den voksnes/overgripers behov. Aktiviteten bryter med sosiale tabuer innenfor familie og sosialt miljø og er ulovlig.

En overgriper kan være kvinne eller mann, gutt eller jente. Undersøkelser viser at opptil 30 % av overgrepene er utført av andre barn. (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, 2007)

I lovverket skilles det mellom seksuell krenkende atferd, seksuell handling og seksuell omgang.

Seksuell krenkende atferd kan være blotting, visning av pornografi eller «grisesnakk» og annet.

Seksuell handling innebærer fysisk kontakt. Beføling av intime kroppsdeler som bryster og kjønnsorgan.

Seksuell omgang innebærer fysisk kontakt og penetrering oralt, vaginalt eller analt med fingre, gjenstander eller kjønnsorgan. Samleie.

Seksuelle overgrep inngår i straffeloven
Powered by CuteNews