Powered by CuteNews
 

MER OM TILBUDENE


ENESAMTALER
I starten får alle tilbud om egen kontaktperson, og enesamtaler taes sammen med denne. I første enesamtale får du informasjon om senteret og du forteller litt om deg selv. Du har muligheten til å få flere samtaler. Både brukere, partnere og pårørende kan ha enesamtaler. Bor du langt unna, kan det avtales enesamtale på telefon.

PARSAMTALER
Hvis du er i et parforhold og har behov for å snakke med partneren din sammen med en av oss, legger vi til rette for dette. Dere bestemmer tema.

NETTVERKSAMTALER
Dersom du ønsker å ha med andre på samtale, for eksempel lege, psykolog, lærer, andre fagpersoner eller pårørende, avtaler vi en nettverksamtale. Dette kan være bra hvis du ønsker at vi skal forklare hvordan vi jobber, at du trenger at fagpersoner rundt deg skal samarbeide med oss, eller at du bare vi ha med deg noen for å føle deg tryggere.

TELEFONSAMTALE
Hvis du ikke har mulighet til å komme, må du gjerne ringe. Telefonen er åpen fra kl. 09.00 - kl. 15.00 mandag til fredag. Da kan du snakke med en av oss om akkurat det du har på hjertet. Når vi ikke har åpent, kan du ringe 800 57 000 (Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende)

INNOMSTIKK
er et åpent tilbud hvor du kommer og går som du selv vil. Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 10.00 – kl. 15.00. På innomstikk er det som regel en ansatt til stede sammen med deg på stua. Der kan du treffe andre brukere, ta deg en kopp te eller kaffe og prate om det som opptar deg. Det vi snakker om her - blir her!

ULIKE GRUPPER
Det å jobbe i grupper gir en unik mulighet til å få støtte i din bearbeidingsprosess. Vi kan tilby ulike former for grupper etter behov, så meld din interesse inn til en av oss på senteret.

TEMAKVELDER
arrangeres jevnlig. Her blir det på forhånd satt opp et tema, og du kan komme uten å melde deg på. En ansatt vil være ansvarlig for kvelden, og noen ganger leier senteret inn andre til å lede temakvelden. Se Oppslagstavla for mer informasjon. Du kan selv komme med forslag til tema/foredragsholdere ved å si det til oss, legge en lappe i forslagskassa vår eller sende oss en mail.

LANGÅPENT/BRUKERKVELDER
Disse kveldene arrangeres av brukerne selv og vi som jobber ved senteret er ikke til stede. Se "Oppslagstavla" for mer informasjon om hva som skjer på disse kveldene.

KURS OG AKTIVITETSTILBUD
Vi har innimellom ulike kurs- og aktivitetstilbud som du kan melde deg på. Noen er gratis, mens andre må du betale en liten egenandel for. Tilbudet spenner seg fra turgåing til kurs i kunst- og uttrykksterapi og psykodrama. Kurs og tilbud om ulike aktiviteter vil bli lagt ut på "Oppslagstavla".

SELVHJELP
“Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.” Nasjonal plan for selvhjelp

Selvhjelpsprosessen handler om å erkjenne egne problem, få eierskap til disse og bli motiver til å aktivt skape de endringene som er nødvendig. Gjennom bearbeiding av egne problem skapes endringer. Målet med selvhjelp er å oppnå en bedre hverdag ved bruk av egne ressurser. Spørsmålet er altså ikke «hvorfor har jeg det så ille?» men: «hvordan komme meg videre?»

Selvhjelp baserer seg altså på menneskers iboende ressurser som kan aktiveres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Med iboende ressurser menes kreftene den enkelte har og tar tilbake ved å bruke egne erfaringer og kunnskap. Selvhjelp er derfor aktive arbeidsprosesser hvor myndighet tilbakeføres, sammen med eierskap og ansvar for egne problem. Det første skrittet i denne prosessen er å våge å be om hjelp.

SELVHJELPSGRUPPE
En selvhjelpsgruppe består av en fast gruppe brukere som møtes og utveksler erfaringer sammen med en ansatt. I et fellesskap hvor det er faste personer som kommer hver gang, skapes et trygt rom hvor man kan snakke og dele erfaringer om vanskelige temaer. Hver enkelt setter opp egne mål, og resten av gruppen er med og følger opp målene underveis. Alle deltakerne skriver under på gjensidig taushetsplikt.

Vi setter i gang nye selvhjelpsgrupper etter behov. Hvis du er interessert i å delta, melder du din interesse inn til en av oss på senteret.
Powered by CuteNews