Powered by CuteNews
 

VÅRT TILBUD


Senter mot incest og seksuelle overgrep er et gratis tilbud, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med oss. Vi gir et tilbud til deg som er over 16 år, uavhengig av kjønn. Vi har taushetsplikt, men uavhengig av denne har vi avvergings- og opplysningsplikt dersom det er fare for liv og helse.

Senteret arbeider etter ideologien “hjelp til selvhjelp”, hvor den enkelte selv setter i gang en prosess for å bli en mer aktiv deltaker i eget liv. Vi driver ikke behandling, men setter fokus på den enkeltes ressurser.

Tilbudene ved senter mot incest og seksuelle overgrep er varierte og vi tilbyr bl.a:

Enesamtaler

Parsamtaler

Nettverkssamtaler

Telefonsamtaler

Innomstikk

Ulike grupper etter behov

Temakvelder

Langåpent/brukerkvelder

Kurs

Aktiviteter
Powered by CuteNews