Powered by CuteNews
 

FAGPERSON


Senteret ønsker å bidra til økt kunnskap om incest og seksuelle overgrep.
Det kan være vanskelig å komme den overgrepsutsatte i møte, og vi kan være et supplement til det eksisterende tilbudet for denne gruppen.
Vi deler gjerne vår kunnskap og erfaring gjennom informasjon og veiledning. Vi har tro på at et samarbeid mellom ulike instanser kan gi et bedre og mer helhetlig tilbud til de utsatte.

Vi bistår gjerne med informasjon og/eller rådgivning pr. telefon eller ved å delta i møter, veiledning, og undervisning. Senteret kan også tilby undervisning til skoleklasser, høgskoler ol.
Powered by CuteNews