Powered by CuteNews
 

NÆRSTÅENDE


SMISO tilbyr også samtaler for deg som er nærstående, enten som partner, forelder, foresatt, besteforelder, søsken eller lignende.


• Er du partner til en som har vært utsatt for seksuelle overgrep? Ingen utsatte er like, heller ikke deres partnere. Du kan nylig ha fått vite om hva din partner har vært utsatt for, eller du kan ha vært kjent med dette i mange år. Det å ha en partner som har vært utsatt for overgrep kan for mange by på vansker i enkelte situasjoner eller faser i livet.

Noen vanlige senvirkninger av overgrep som påvirker parforholdet kan være problemer med nærhet og distanse både fysisk og psykisk, det å stole på sin partner, seksuelle problemer og skyld og skamfølelse for det som har skjedd.

Behovet for kontroll kan være viktig for den som er utsatt. Dette kontrollbehovet kan komme til uttrykk på mange ulike måter, for eksempel ved at man kontrollerer egne følelser og behov, og ved å prøve å kontrollere andre rundt seg.

Som partner kan det være vanskelig å vite hva en bør og hva en ikke bør gjøre. Ofte kan en også føle mye ansvar, og finne det vanskelig å prioritere seg selv.

Hva kan du gjøre for å hjelpe din partner og deg selv?

I alle forhold er det å kommunisere, føle seg sett, forstått og bekreftet sentralt. Det å skaffe seg informasjon om vanlige reaksjoner og senvirkninger etter overgrep vil kunne gjøre det lettere for deg å forstå din partners følelser og reaksjoner. Det vil også kunne gi deg en større forståelse av dine egne tanker og følelser.

Vi tilbyr samtaler, enten individuelt eller sammen med din partner.

• Står du noen nær, som har vært utsatt for seksuelle overgrep?

Nærstående og pårørende kan være foresatte, besteforeldre, søsken, partnere til utsatte voksne og andre personer i nettverket til en incestutsatt.

Behovet kan være å snakke om sjokket og vantroen over det som har skjedd, eller det kan være å få hjelp til å forstå den utsattes følelser og reaksjoner. Mange vil ha informasjon om saksgang ved anmeldelse, barnevernets rolle, hvordan forholde seg til barnehage, skole, familie og senvirkninger av incest og seksuelle overgrep.


• Foreldre

Alle barn er unike, og det er så mye mer enn utsatt for incest eller seksuelle overgrep. Det finnes derfor ingen mal til hvordan en som foreldre skal behandle sitt barn i en slik situasjon. Men kanskje disse tipsene kan passe for nettopp ditt barn:

Gi ros om barnet forteller om overgrep, men gi også ros på andre områder

Prøv å skape en hverdag som er mest mulig lik slik den var før, men på noen områder kan det bli nødvendig med særbehandling

Ikke mas på barnet om å fortelle deg alt om overgrepene

Fortell barnet at det kan kommet til deg om det ønsker å snakke om det som skjedde når det er rett for barnet ditt

Vær foreldre, ikke terapeut

Skaff nødvendig hjelp, Barne- og ungdomspsykiatrien samt barneverntjenesten er de viktigste aktører for barn under 18 år.

Du kan hjelpe ditt barn ved selv å oppsøke hjelp i forhold til det som er vanskelig.


• Slekt og nettverk

Når et barn utsettes for overgrep, rammes oftest også den øvrige familie og nettverk. Mange ganger skjer det splittelse, og det er store følelsesmessige belastninger for mange. Kommunikasjon blir viktig for å komme best mulig gjennom situasjonen. SMISO gir tilbud om nettverkssamtaler hvor man kan invitere med seg familiemedlemmer. Her kan det gis generell informasjon samt skapes en arena for kommunikasjon, planlegging og avklaringer.
Powered by CuteNews