Powered by CuteNews
 

SENTERETS FORMÅL


Senterets formål og virkefelt slik de ser ut i følge vedtektene:

Har som formål å gi hjelp til selvhjelp for personer utsatt for incest og/eller seksuelle overgrep og deres familier

Personalet består av personer med faglig relevant kompetanse med eller uten personlig incestbakgrunn

Er et tilbud for kvinner, menn og deres familier samt hjelpeapparatet

Skal bekjempe seksuelle overgrep ved å synliggjøre og motarbeide forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrepene

Skal arbeide for å spre kunnskap om incest og seksuelle overgrep og utsattes situasjon

Skal drive sin virksomhet i nært samarbeid med Senter mot Incest Sør-Trøndelag, Senter mot Incest Møre og Romsdal og senter mot Incest i Mosjøen.

SMISO Nord-Trøndelag er medlem av Fellesskap mot Seksuelle overgrep (FMSO), som er en paraplyorganisasjon for alle landets støttesentre.
Powered by CuteNews