Powered by CuteNews
 

STYRET


Styret ved Smiso består av fem personer:

• En representant for vertskommunen Levanger
• En representant for andre kommuner oppnevnt av Kommunens sentralforbund
• En representant for brukerne
• En representant for de ansatte
• En uavhengig representant med kompetanse av særlig betydning for stiftelsen
• Daglig leder for SMISO er sekretær uten stemmerett i styret, og styret velger selv leder og nestleder.

Styreleder:
Ivar Kvalø, Namsskogan
Ivar.kvalo@namsskogan.kommune.no

Nestleder:
Astrid Juberg Vordal, Åsen
Ast-vor@stjordal-menighetsbarnehage.no
ast-vor@hotmail.com

Styremedlem:
Else Sirum, Levanger
Else.sirum@hnt.no

Styremedlem:
Yngve Bolle
yngve.bolle@smi.nt.no

Styremedlem:
Gunn Helene Sandvær
bruker.smiso@gmail.com


Styremedlemmer pr. 01.01.18
Powered by CuteNews