Powered by CuteNews
 

ORGANISASJONEN


Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Nord-Trøndelag er en privat stiftelse som ble etablert i 1992.

Levanger kommune er senterets vertskommune, og senteret mottar økonomisk støtte fra nesten samtlige kommuner i Nord-Trøndelag.
I tillegg mottar senteret støtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Helse Midt samt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Powered by CuteNews