Powered by CuteNews
 

ANSATTE


Vi som jobber ved senteret har ulik utdanning. Noen har egenerfaring med incest og seksuelle overgrep, andre ikke. Til sammen har vi følgende fagkompetanse:

Hjelpepleier, barnevernspedagog, politiutdanning, sosionom, master i psykisk helsearbeid, psykologi grunnfag, videreutdanninger i bl.a. psykiatri, sexologi, geriatri, veiledningspedagogikk, barne- og ungdomskunnskap .

Veronica Moan Myran
daglig leder
veronica.moan.myran@smi.nt.no

Yngve Bolle
faglig veileder
Yngve.bolle@smi.nt.no

Mona Falch Moen
faglig veileder
mona.falch.moen@smi.nt.no

Merete Richardsen
faglig veileder
merete.richardsen@smi.nt.no

Powered by CuteNews