Powered by CuteNews
 

OM OSS


Senter mot incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndelag oppsto som et resultat av et samfunnsbehov om mer og bedre hjelp til incestutsatte kvinner og menn. Behovet er der fortsatt i høyeste grad. Etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep vil alle kunne oppleve en eller flere reaksjoner. Dette er normale reaksjoner som oppstår fordi man har blitt utsatt for et traume. Disse reaksjonene kan avta med tiden, men for enkelte kan de bli vedvarende. Mange sliter med senvirkninger etter overgrep. Vår ideologi tar utgangspunkt i hjelp til selvhjelp, og vi tror at menneskets iboende ressurser er kilden til utvikling og vekst. Gjennom fellesskap med andre utsatt for incest eller seksuelle overgrep og støtte fra ansatte, gis brukeren mulighet til å finne egne ressurser. Å dele historie, opplevelser og erfaringer i fellesskapet er viktige virkemidler i denne prosessen.
Powered by CuteNews