SMISO NTSenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Nord-Trøndelag tilbyr samtale, råd og veiledning til personer over 16 år som har opplevd seksuelle overgrep. Vi erstatter ikke det offentlige hjelpeapparatet, men er et supplement til dette.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning. Du kan være anonym i kontakt med senteret. Våre tilbud er gratis, og både ansatte og brukere har taushetsplikt.

Sentret etterstreber å være tilgjengelige for alle utsatte og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Kjønn, legning, alderdom, funksjonsnivå, økonomi, språk, sosial, religiøs eller etnisk tilhørighet skal ikke være til hinder for at utsatte og pårørende skal få kjennskap til, eller benytte seg av tilbudet ved sentrene.

Pårørende, hjelpeapparat og samarbeidspartnere kan også henvende seg til oss. SMISO har også som oppgave å spre informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep.

UMIDDELBAR KONTAKT

Kontakt oss mandag – fredag
740 52 030 / 469 36 977

Trenger du å prate med noen utenom våre åpningstider kan du ringe hjelpetelefon for seksuelt misbrukte
800 57 000