Powered by CuteNews
 

SMISO NT


Senter mot incest og seksuelle overgrep (Smiso) Nord-Trøndelag er et tilbud for incestutsatte og seksuelt misbrukte over 16 år, av begge kjønn. Vi erstatter ikke det offentlige hjelpeapparatet, men er et supplement til dette. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning for å komme hit.

Pårørende, hjelpeapparat og samarbeidspartnere som trenger informasjon og /eller veiledning kan også henvende seg til oss.
Powered by CuteNews